MƏHSULLAR

Bizim strategiyamız ixrac potensialının artırılmasını və idxalın əvəz edilməsini təmin edəcək rəqabətcil məhsulların istehsalına yönəlmişdir.

Polipropilen qablaşdırma materialları, tekstil, dəftərxana ləvazimatı, avtomobil hissələri, elektron və elektrik cihazları və başqa bu kimi sektorlarda geniş çeşidli istehlak mallarının və komplektləşdirmə hissələrinin istehsalında istifadə olunan əsas xammaldır. Ekoloji cəhətdən “təmiz” plastik adlandırılan polipropilen qida məhsullarının qablaşdırılması və tibb sənayesinə aid bütün sahələrdə rahatlıqla istifadə oluna bilər.

Yüksək sıxlıqlı polietilen yüksək təzyiqə davam gətirən qaz, su və kanalizasiya boruları da daxil olmaqla geniş çeşidli məhsulların istehsalında xammal kimi istifadə oluna bilər.

Hal-hazırda, Azərbaycandan yerli bazarda o qədər də çox tələb olunmayan aşağı sıxlıqlı polietilen ixrac edilir, əvəzində isə yüksək sıxlıqlı polietilen və propilen idxal edilir. 

Polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen zavodlarını inşa edərək bu layihəni həyata keçirməklə “SOCAR Polymer” faktiki olaraq idxalın əvəz edilməsi üçün zəmin hazırlamış oldu. İndi “SOCAR Polymer”in ümdə məqsədi yerli xammalı emal etməklə Azərbaycanda çox tələb olunan yekun məhsullar istehsal etməkdən ibarətdir. Proqnozlara görə, yerli bazar bu zavodların istehsal edəcəyi məhsulun ümumi həcminin 30%-ni istehlak edəcək. Beləliklə, bazar tədqiqatlarına əsasən, yerli bazarın bu məhsula olan tələbatını tam olaraq qarşılanacaq. Məhsulun qalan 70% Avropa və Türkiyə bazarlarına ixrac ediləcək.

Polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen zavodlarının maksimal istehsal gücü ildə müvafiq olaraq 180000 və 120000 ton təşkil edir.

Dünyada bir sıra lisenziyaçı və ya patent sahibi olan şirkət vardır ki, onların əlində daim təkmilləşən texnologiyalar cəmləşir. Lyondell Basell və Ineos belə lisenziyaçı şirkətlərdəndir. Onlar “SOCAR Polymer”i müvafiq olaraq polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen istehsalı üçün tələb olunan texnologiyalarla təmin etmişlər. Bu cür etibarlı lisenziyaçı şirkətlərlə əməkdaşlıq “SOCAR Polymer”in istehsal etdiyi məhsulların ən yüksək beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verməsini təmin edəcək.

ALICILAR ÜÇÜN MƏLUMAT

Polipropilen (PP). Məhsul portfeli. 
Markaları, xassələri və istifadə olunma sahələri

Yüksək sıxlıqlı polietilen (YSPE). Məhsul portfeli. 
Markaları, xassələri və istifadə olunma sahələri

SATINALMA QİYMƏTİ TƏKLİF EDİN

Sale in the RUSSIAN FEDERATION  and CUSTOMS UNION Sales in the Russian Federation and Customs Union are carried out from regional warehouses (custom cleared with VAT) via SOCAR's subsidiary in Moscow, "SOCAR RUS" LLC. For details, please contact the sales team or visit the website here.

25%Yerli bazarın payı
75%Türkiyə və Avropa bazarlarının payı
Alqı-satqı məsələləri ilə əlaqədar xahiş edirik bizim sales@socarpolymer.az ünvanımıza məktubla müraciət edəsiniz.