MƏHSULLAR

Bizim strategiyamız ixrac potensialının artırılmasını və idxalın əvəz edilməsini təmin edəcək rəqabətə davam məhsulların istehsalına yönəlmişdir.

Polipropilen məhsulu qablaşdırma materialları, tekstil, dəftərxana ləvazimatı, avtomobil hissələri, elektron və elektrik cihazları və başqa bu kimi sektorlarda geniş çeşidli istehlak mallarının və komplektləşdirmə hissələrinin istehsalında istifadə olunan əsas ilkin materialıdır. “Ekoloji cəhətdən təmiz” plastik adlandırılan polipropilen qida məhsullarının qablaşdırılması və tibb sənayesinə aid bütün sahələrdə istifadə oluna bilər.

SOCAR Polymer-in istehsal edəcəyi yüksək sıxlıqlı polietilen  yüksək təzyiqli qaz, kanalizasiya və su boruları da daxil olmaqla geniş çeşidli məhsulların istehsalında xammal kimi istifadə oluna bilər.

Hal-hazırda, Azərbaycan yerli bazarda o qədər də yüksək tələbatı olmayan aşağı sıxlıqlı polietilen ixrac, əvəzində isə yüksək sıxlıqlı polietilen və propilen idxal edir. 

Polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen zavodunu inşa edib bu layihəni həyata keçirməklə SOCAR Polymer faktiki olaraq ixracın əvəz edilməsi üçün zəmin hazırlayır. Yəni, SOCAR Polymer-in ümdə niyyəti yerli xammalı emal etməklə Azərbaycanda tələbatı yüksək olan yekun məhsul istehsal etməkdən ibarətdir. Gözlənilir ki, yerli bazar bu qurğuların istehsal edəcəyi məhsulun ümumi həcminin 30%-ni istehlak edəcək ki, bu da, bazar tədqiqatlarına əsasən, yerli bazarın bu məhsula olan tələbatını tam olaraq qarşılayacaq. Eyni zamanda, məhsulun 70% Avropa və Türkiyə bazarlarına ixrac ediləcək.

Polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen qurğularının maksimal istehsal gücü ildə müvafiq olaraq 180000 və 120000 ton təşkil edəcək.

Dünyada mütəmadi olaraq təkmilləşən texnologiyalara sahib olan və lisenziar və ya patent sahibləri kimi tanınan bir sıra şirkət mövcuddur. Bunlardan Lyondell Basell və Ineos şirkətləri SOCAR Polymer-in müvafiq olaraq polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen üzrə lisenziarlarıdır. Belə əməkdaşlıq nəticəsində SOCAR Polymer ən yüksək beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən məhsullar istehsal etməyi planlaşdırır.

Polipropilen (PP) (PDF, 2,750KB)
Polipropilen məhsulları portfeli

Yüksək sıxlıqlı polietilen (YSPE) (PDF, 242KB)
Sortları, xassələri və tətbiq olunma sahələri

 

25%Yerli bazarın payı
75%Türkiyə və Avropa bazarlarının payı
Alqı-satqı məsələləri ilə əlaqədar xahiş edirik bizim sales@socarpolymer.az ünvanımıza məktubla müraciət edəsiniz.