ƏLAQƏ

Əlaqə rekvizitləri:
Telefon: +994 12 404 53 30
Fax: +994 12 497 04 36

E-mail:
project@socarpolymer.az (təklif və ya sorğu ilə müraciət üçün)
sales@socarpolymer.az (məhsullarımıza və əməkdaşlıq imkanlarına dair suallar/təkliflər ilə müraciət üçün)
hr@socarpolymer.az (tərcümeyi hal (CV) göndərmək və karyera mövzusunda digər suallar vermək üçün)

Ünvan:
S.Vurğun küç. 1183,
AZ5000, Sumqayıt, Azərbaycan.